PLANER
Parning vid nästa löp! 

 IC S*Wihlthos KatOmba, RAG n
Skall scannas innan parning
  S*Drillos Ma Baker, RAG b
Skall scannas innan parning                                   

 

Alla kattungar i denna kombination blir bruna/blå colourpoint,
bärare av choklad! 

              

PARNING HÖST 2018!

S*Grand Gathinoz NO.XIV Hold on Nano
RAG a
  S*Grand Gathinoz Oh´la´la Ohlina
RAG a 03
Skall scannas innan parning                                   

Alla kattungar i denna kombination blir blå mitted!