PLANER

Parning vid nästa löp!

Alla kattungar i denna kombination blir
blå mitted!